Đây là câu hỏi phổ biến của những bạn mới làm quen với Latex.

Về việc vẽ hình bạn có thể vẽ trực tiếp bằng lệnh của Latex, tham khảo thêm ở đây

Chú ý đừng quên lệnh kiểu như sau ở phần khai báo nhé !

\usepackage{pb-diagram}

Bạn có thể vẽ bằng phần mềm, mình hay dùng Wintpic. Vẽ bằng Wintpic có một vấn đề là khi dịch sang pdf hình bị mất, chỉ còn trơ lại mấy cái nhãn thôi ! Đây là cách khắc phục. Dịch sang file ps. Dùng phần mềm GSview đề đọc.

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm

Trong GSview vào file ->convert rồi ghi lại nhớ đặt cho nó cái đuôi pdf đấy !

Hic mình post lại bài của thầy Điển về dạy vẽ hình trong Latex để tiện tham khảo

I. Vẽ hình trong LaTeX và WinTpic

Chương trình WinTpic bạn lấy ở đây

1.     Đưa hình vào văn bản LaTeX

Soạn thảo văn bản bằng LaTeX không thấy kết quả ngay trên màn hình mà chỉ dùng các lệnh. Một khó khăn nữa là đưa ảnh vao văn bản LaTeX không được hướng dẫn kỹ nên gây khó khăn cho mọi người. Để đưa một ảnh vào LaTeX ta phải tiến hành các bước sau đây:

Vẽ hình trên một chương trình vẽ nào đó, hoặc Scan ảnh từ ngoài vào và tập ảnh có đuôi là .bmp, .ps hoặc . eps. Loại tệp có đuôi . eps là hay sử dụng nhất. Trong ví dụ dưới tôi đã vẽ bằng chương trình Corel Draw 8.0 và export thành tệp banco1.eps.

Dùng gói lệnh trong phần đầu LaTeX, thường là dùng gói lệnh graphicx

và môi trường hình vẽ như ví dụ trong tệp vdgraphic1.tex:

\documentclass[10pt,oneside,openany]{book}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\centerline{\bf  Ví dụ về đưa hình vào LaTeX}
\begin{figure}[!ht]
\centering
\unitlength1cm
\begin{picture}(5,4)
\includegraphics[width=4cm, height=4cm]{banco1.eps}
\end{picture}
\caption{ }\label{fig:hinh1}
\end{figure}
\end{document}

Chạy chương trình qua LaTeX, chúng tôi thường dùng MikTeX.

2.  Đưa hình bằng WinTpic

Một cách đưa hình vào LaTeX khác là dùng chính các lệnh của LaTeX. Bạn đọc có thể tham khảo các lệnh này ở hai cuốn sách về LaTeX chúng tôi đã trình bày. Nhưng vì những lệnh đó quá nhiều và quá khó người ta đa làm ra rất nhiều chương trình phụ trợ vẽ hình mà không cần biết đến các lệnh của LaTeX. Điển hình là LaTeXCad rất được nhiều người sử dụng hoặc những chương trình khác. Nhưng theo chúng tôi chương trình WinTpic là đơn giản và thích hợp nhất cho chúng ta. Phần sau chúng ta sẽ học các thao tác vẽ hình, ta xét ví dụ sử dụng một tệp chúng tôi vẽ bằng WinTpic và đưa chúng vào LaTeX. Theo nguyên tắc vẫn phải dùng gói lệnh graphicx. Tuy nhiên đưa hình vào bằng lệnh trực tiếp \input{tamgiac.tex} ở đây tamgiac.tex là tệp chúng tôi đã vẽ trong WinTpic và ghi lại thành tệp này. Tệp ví dụ graphic2.tex

\documentclass[10pt,oneside,openany]{book}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\begin{document}
\centerline{\bf  Ví dụ về đưa hình vào LaTeX}
\begin{figure}[!ht]
\centering
\input{tamgiac.tex}
\caption{ }\label{fig:hinh1}
\end{figure}
\end{document}

Ta không quan tâm tới các lệnh trong tệp hình vẽ tamgiác.tex, khi nào muốn sử hình thì ta lại dùng chính WinTpic mở ra và sửa rồi ghi lại.

II.   Các thao tác vẽ hình

1.     Cài đặt và gia diện của WinTpic

  1. Việc cài đặt không đòi hỏi gì đặc biệt, chỉ cần nhấn tùy chọn cài đặt trong đĩa CD (hoặc tệp chương trình cài đặt) khi đó chương trình được nạp vào đầy đủ. Các bạn nên làm biểu tượng trên desktop màn hình để dễ sử dụng.
  2. Gia diện của WinTpic:

image001

2.     Vẽ hình trong WinTpic

  1. Con chuột để vẽ là mũi tên và hai đường theo chiều ngang và chiều dọc. Động tác vẽ lần lượt như sau:
    –   Nhấn vào nút hình mình cần vẽ: Kể từ trái qua phải có các nút [đường thảng] [hình tròn] [hình vuông] [hình elip] [đa giác], …
    –   Nhấn bên trái chuột tại điểm khởi đầu và giữ kéo cho đến điểm kết thúc hình. 
    image003

–  Nhấn bên phải chuột xuất hiện menu ngữ cảnh và chọn [Draw] thì hình mới được vẽ. image005

Chú ý: Vẽ hình tròn phải lặp lại [Draw] ba lần, các hình [elip] [đa giác],… cũng phải lặp lại động tác này hình mới được vẽ.

–   Nét vẽ tại nútimage007cho tùy chọn dường chấm chấm, bình thường là đường thẳng.

–  đặc biệt chú ý nothing cho ta không có đường vẽ, nhưng có thể tô trong vùng của nó những mầu và nét.

–    Nét vẽ đậm nhạtimage009 cho tùy chọn very thin: nét rất mỏng, thin: nét mỏng, thick: nét đậm, very thick: rất đậm.

–  Gán chữ vào hìnhimage011 , khi nhấn nút này ra giao diện để nhập chữ vào. Có thể có đô la với những công thức toán.

image013

–    Bôi gạch một số hình, chỉ những hình đóng kín mới được bôi đen  image015cho gia diện

image017

–   Nút image019 cho ta tô miền trong các hình mầu xám và đen, có một số tùy chọn.

–  Nútimage021 vẽ hình theo hàm. Thứ nhất ta phải chọn một miền hình chữ nhật để lấy làm tọa độ vẽ. Thứ hai nhấn trái chuột ra giao diện

image023 Đánh hàm số cần vẽ vào ô trống.

– Một số kỹ thuật vẽ khác như đường dích dắc, đường cong tiếp tuyến, … chỉ có trong menu các bạn tự tìm hiểu lấy.

III.   Chỉnh sửa hình và chạy thử

1. Chỉnh sửa hình

Khi một hình được chọn thì các nét vẽ của chúng đỏ lên.

image025 Phía dưới là những phím có tác động lên hình đã chọn đó như phím
[Del] là xóa hình đang chọn.
[M] là di chuyển hình đi nơi khác theo con chuột,
[C] chép thêm một bản nữa giống hệt như hình đang chọn, chức năng này rất tiện cho việc vẽ thêm nét và nét tương tự sau đó rồi ta sửa.
[E] chữ lại hình,
[R] quay hình.

Nhấn phím phải chuột ra menu tương tác như

image027 Tất cả menu và nút của chương trình đều có trong Menu này các bạn chọn lấy một thao tác thích hợp như:[Add Arrow] gắn mũi tên vào các đầu hình vẽ;[Pack] gắn các nét vẽ vào với nhau; 

[Mirror] lật hình lên trên, xuống dưới, sang trái và sang phải;

[ReEdit] sử lại hình;

[zoom] thu nhỏ và phóng to hình theo chiều ngang hoặc chiều dọc cho đến thích hợp.

2.Ghi lại và chạy thử xem hình

Khi đã vẽ xong ta ghi thành tệp có đuôi .tex như phần đầu đã nói. Ta sẵn sàng đưa vao văn bản LaTeX như phần thứ nhất. Nhưng chính trong chương trình vẽ này cũng có chế độ chạy thử để xem hình đã đạt chưa mà không cần đưa vào LaTeX vội.

1.Ta đặt lại các thông số từ menu chính:
Option -> Setup Parameters

image029 Ta cố gắng đặt như hình trên.

2.Chạy thử bằng cách:
Option -> Tex Preview

Cho tệp .dvi xem trên màn hình.

IV.  Những điều cần lưu ý và lời khuyên

Trên đây là những thao tác cơ bản nhất sử dụng WinTpic. Trăm hay không bằng tay quen các bạn thực hành một số hình sẽ thấy vễ vẽ hình trong LaTeX đơn giản. Nhiều hình do chính người thiết kế ra nó và tìm thể hiện bằng các nét vẽ của WinTpic một cách sáng tạo. Trong cuốn sách mới nhất của tôi có đưa ra một số hình cụ thể. Chúc các bạn thành công.

Advertisements